Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Songkhla

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบ้านวังปริง ณ บ้านวังปริง หมู่ที่ 2 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบ้านวังปริง ณ บ้านวังปริง หมู่ที่ 2 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอาคม ยุทธนา       ผอ.สนง.ทสจ.สข มอบหมายนายชิณวัตร  แก้วทอง ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายสมมาส พิกุลทอง นายนิธิ สุดวิไล นายราเชนทร์ อนันต์ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบ้านวังปริง ณ บ้านวังปริง หมู่ที่ 2 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมกว่า ๒๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการบูรณาการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และโครงการต่างๆ จัดโดย สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา