Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Songkhla

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
pic

กิจกรรมสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๔ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

กิจกรรมสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๔  ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

วันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ.สงขลา มอบหมายนายธวัช  ทองฉิม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส  พร้อมด้วย จนท.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนสิ่งแวดล้อม และส่วนทรัพยากรน้ำ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๔  ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี นายวรรณรพ  ส่องสว่าง นายก อบต. บ้านขาว เป็นประธานเปิดกิจกรรม  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แผนทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และการแจกกล้าไม้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกในที่ดินของตนเอง และที่สาธารณประโยชน์ รวม ๓๐๐ ต้น มีประชาชน นักเรียน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๕ คน

แกลเลอรี่